element
Witamy
w Ferrox

Jakość to najważniejsza cecha, która wyróżnia oferowane przez nas usługi i produkty od usług i produktów konkurencji. Wychodzimy z założenia, iż bez najwyższej jakości niemożliwe jest zdobycie szacunku i uznania wśród Klientów.

dewiza
firmy
wiedza,
jakość,
doświadczenie!
ferrox

od

1989

Dlatego jako jedni z pierwszych w regionie – już w 1997 roku – wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg europejskich norm ISO 9001.

Nasz system jest certyfikowany w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Polityka Systemu
Zarządzania Jakością

„Naszym dążeniem jest dbałość o urządzenia energetyczne i techniczne naszych Klientów gwarantująca ich zadowolenie oraz działanie w harmonii ze środowiskiem naturalnym.”

Firma FERROX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku jest największą w regionie firmą działającą w zakresie utrzymania ruchu elektrociepłowni i innych zakładów przemysłowych. Osiągamy to m.in. poprzez utrzymanie ruchu urządzeń funkcjonujących w Elektrociepłowni Białystok S.A., a w szczególności w wyniku wdrozenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001.

Nasza polityka wynika ze świadomego dążenia do spełnienia przyjętych wymagań dotyczących jakości naszych działań dla zapewnienia zadowolenia Klientów oraz dbałości o środowisko naturalne. Wszyscy pracownicy identyfikują się z firmą FERROX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, znają i rozumieją cele funkcjonującego systemu, ciągle podnoszą swoją świadomość, uzupełniają kwalifikacje zawodowe. Dbają o jej wizerunek, pozycję na rynku firm serwisowych zapewniając ciągłość działania Elektrociepłowni Białystok S.A. i innych zakładów przemysłowych będących w gronie naszych Klientów.

Zarząd firmy FERROX Sp. z o.o. zapewnia wszelkie potrzebne zasoby umożliwiające unowocześnianie technologii, procesów i utrzymanie systemu. Nasze działania i system zarządzania jakością jest zgodny z przepisami prawa oraz innymi ustalonymi wymaganiami. System zarządzania jakością, procesy oraz działania są ciągle doskonalone.

Politykę realizujemy poprzez następujące cele strategiczne

  1. Realizowanie remontów i modernizacji urzadzeń zgodnie z ustalonymi planami remontów i modernizacji.
  2. Utrzymanie urzadzeń w sprawności – poprzez monitorowanie pracy urzadzeń i szybkie reagowanie na awarie.
  3. Realizowanie zadań zgodnie z ustalonymi wymaganiami.
  4. Wprowadzenie efektywnego postępu organizacyjnego i technicznego.
  5. Wykonywanie kompleksowej obróbki urządzeń cieplno-mechanicznych.
  6. Świadczenie usługi obróbki metali i wykonawstwa konstrukcji stalowych.
  7. Rozwój najmłodszej gałęzi firmy – świadczenie usług w zakresie energii odnawialnej.
  8. Podnoszenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  9. Zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
  10. Doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością.

Ustalone cele, wynikające z przyjętej polityki, są realizowane przez wszystkich pracowników FERROX Sp. z o.o.. Niniejsza polityka, okresowo przeglądana i weryfikowana, jest dostępna opinii publicznej. Systemem Zarządzania Jakością zarządza w imieniu Zarządu FERROX Sp. z o.o. jego przedstawiciel, Pełnomocnik ds. SZJ.

Zarząd
Spółki

W skład Zarządu wchodzi:
Prezes Zarządu – Andrzej Niezgoda

Dane identyfikacyjne spółki:
FERROX Sp. z o.o.
15-124 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 15
NIP: 542-10-01-844, REGON: 050285021
KRS: 0000032367, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 161 200,00 zł
Konto: Bank MILLENIUM 83 1160 2202 0000 0000 6000 1376

serwis urządzeń<br />
cieplno–<br />
mechanicznych

serwis urządzeń
cieplno–
mechanicznych

prace<br />
spawalnicze UDT

prace
spawalnicze UDT

warsztat<br />
mechaniczny

warsztat
mechaniczny

odwierty<br />
geotermalne –<br />
pompy ciepła

odwierty
geotermalne –
pompy ciepła

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo