element

Oferta / Serwis urządzeń cieplno–mechanicznych /

Diagnostyka maszyn i urządzeń

Diagnostyka maszyn i urządzeń

Firma nasza posiada sprzęt pozwalający na przeprowadzanie diagnostyki maszyn wirujących:

 • Przyrząd analizujący typ Vibrometr 10 produkcji Schencka
 • Analizator śledzący ATR-2M

Przy użyciu tych przyrządów można wykonać:

 • Pomiar prędkości drgań bezwzględnych. (RMS) (mm/s)
 • Pomiar amplitudy przemieszczenia drgań bezwzględnych, (0-peak), ([im),
 • Cyfrowy pomiar przesunięcia fazowego,
 • Cyfrowy pomiar częstotliwości obrotów,
 • Prowadzenie analizy harmonicznych drgań w trybie:
  • Ręcznego przestrajania filtru, (dwa podzakresy),
  • Zewnętrznego przestrajania przez sygnał z czujnika fotoelektrycznego, ( przestrajanie w trybie śledzenia „TRACK”), dla podstawowej częstotliwości obrotów, jak również dla drugiej harmonicznej obrotów.
 • Wyważanie dynamiczne (jedno i dwupłaszczyznowe) wirników maszyn w łożyskach własnych. Odczyt kąta fazowego cyfrowy przy użyciu czujnika fotoelektrycznego. Wyważanie prowadzone jest w trybie „track” tzn.: z automatycznym dostrajaniem filtru do podstawowej częstotliwości obrotów.

Zatrudnieni w naszej firmie fachowcy wykonujący pomiary drgań i doważanie wirników maszyn wirujących posiadają długoletnie doświadczenie.

Wykonujemy również pomiary grubości ścianek elementów ciśnieniowych metodą ultradźwiękową. Do pomiaru używamy grubościomierz ultradźwiękowy 545 LC.

Specjalistyczna diagnostyka występująca w procesie świadczenia usług zlecana jest przez nas sprawdzonym, autoryzowanym firmom. W ostatnich latach przygotowaliśmy do badań diagnostycznych części ciśnieniowe kotłów OP-140 nr 6 i OP-230 nr 7 w Elektrociepłowni Białystok S. A

Przykłady prac wykonanych