element

Oferta / Warsztat mechaniczny /

Gięcie rur kotłowych, elementy ciśnieniowe

Gięcie rur kotłowych, elementy ciśnieniowe

Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów ciśnieniowych oraz gięcia rur kotłowych.

Giętarka będąca na wyposażeniu zakładu pozwala wykonać kolana z rur do O 108 mm. Wykonane przez nas kolana, wężownice, odgięcia i inne elementy ciśnieniowe sprawdzane są przez kontrolę jakości zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie elementy ciśnieniowe wykonywane przez naszą firmę posiadają odpowiednie badania oraz dokumentację niezbędną do ich odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przykłady prac wykonanych