element

Oferta / Serwis urządzeń cieplno–mechanicznych /

Modernizacja kotłowni, Maszynowni

Modernizacja kotłowni, Maszynowni
MASZYNOWNIA

Rok 2008

 • Modernizacja pompy 15Z28x7V-1PZ-2.
 • Modernizacja pomiarów fizyko-chemicznych obiegów parowych na bloku II.

Rok 2007

 • Modernizacja układu pompowego oleju rozpałkowego.
 • Modernizacja pomiarów fizyko-chemicznych obiegów parowych na bloku I.
 • Modernizacja układu wzbudzenia – blok I.
 • Modernizacja instalacji olejowej.
 • Modernizacja układów pomiarowych do celów diagnostyki urządzeń oraz pomiarów poziomów do celów automatyki bloku I.
 • Modernizacja systemu pomiarowo – rozliczeniowego ciepła użytkowego.
 • Modernizacja armatury odcinającej, regulacyjnej i napędów na bloku I.

Rok 2006

 • Modernizacja pomiarów fizyko-chemicznych obiegów parowych na bloku III.
 • Modernizacja 3PZ2 Modernizacja układu regulacji turbiny 13UP55 TZ-3
 • Modernizacja armatury odcinającej, regulacyjnej i napędów na bloku III.
KOTŁOWNIA

Rok 2008

 • Modernizacja układu odprowadzania spalin z kotłów parowych OP-140 i OP-230.
 • Modernizacja zdmuchiwaczy sadzy na kotłach OP-140 K5 i K6 oraz OP-230 K8.
 • Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza na kotle OP-140 K5.
 • Modernizacja walczaka kotła OP-140 K5.
 • Modernizacja kanałów spalin i powietrza kotła OP-140 K5.

Rok 2007

 • Modernizacja zdmuchiwaczy sadzy na kotłach OP-140 K5 i K6 oraz OP-230 K8.
 • Modernizacja 3 kompletów zasobników węgla kotła OP-140 K6.
 • Modernizacja układu podawania węgla kotła OP-140 K6 i OP-230 K8.
 • Modernizacja osprzętu wewnętrznego walczaka kotła OP-140 K6.
 • Modernizacja młynów węglowych typu EM-70 szt.6.

Rok 2006

 • Modernizacja leja żużlowego kotła OP-140 K6 i OP-230 K8.
 • Modernizacja elektrofiltra kotła OP-230 K8.
 • Modernizacja układu regulacji turbiny 13UP55 TZ-3.
 • Modernizacja armatury odcinającej, regulacyjnej i napędów na bloku III.
Przykłady prac wykonanych