element

Certyfikaty

Jakość to najważniejsza cecha, która wyróżnia oferowane przez nas usługi i produkty od usług i produktów konkurencji. Wychodzimy z założenia, iż bez najwyższej jakości niemożliwe jest zdobycie szacunku i uznania wśród Klientów. Nasze motto zawarte w Polityce Jakości brzmi:

“Naszym dążeniem jest dbałość o urządzenia energetyczne i techniczne naszych Klientów gwarantujaca ich zadowolenie oraz działanie w harmonii ze środowiskiem naturalnym”.

Nasza dbałość o wysoką jakość świadczonych usług została potwierdzona wdrożonym i utrzymanym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 certyfikowanym przez UDT-CERT.

Urząd dozoru technicznego
UDT - Cert
Certyfikaty
Urząd dozoru technicznego
UDT - Cert
Certyfikaty
Urząd dozoru technicznego
Certyfikaty
Urząd dozoru technicznego
Certyfikaty
Urząd dozoru technicznego
UDT - Cert
Certyfikaty
Urząd dozoru technicznego
UDT - Cert
Certyfikaty
Urząd dozoru technicznego
UDT - Cert
Certyfikaty
Urząd dozoru technicznego
UDT - Cert
Certyfikaty
Urząd dozoru technicznego
UDT - Cert
Certyfikaty