element

Oferta / Usługi spawalnicze UDT /

Spawalnictwo

Spawalnictwo

W zakresie spawalnictwa firma nasza posiada uprawnienia dozoru technicznego do napraw i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.

Procesy specjalne spajania wykonywane są przez pracowników posiadających sprawdzone wg PN-EN 287-1+A1:1998 uprawnienia, (uprawniające do spajania materiałów z grupy W01 i W02) a nadzór przez personel techniczny jest wykonywany zgodnie z normą PN-EN 719:1999, co gwarantuje dotrzymanie wysokiego poziomu jakości wyrobów i usług.

W procesach produkcyjnych stosujemy sprawdzone poparte protokółami uznania technologii WPAR metody spawania uznane przez UDT:

  • ręczne w osłonie argonu TIG (141)
  • łukowe elektrodą otuloną EO (l 11) z warstwą graniową wykonaną metodą TIG (141)
  • półautomatyczne MAG (135)

Powyższe uznania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 288-1, 2, 3: 1997 i dotyczy ono spajania materiałów z grupy 5 wg powyższej normy.

Wykonujemy również spajanie nw. grup materiałowych:

  • stali konstrukcyjnej zwykłej i wyższej jakości
  • stali o podwyższonej wytrzymałości
  • stali stopowych do pracy w podwyższonych temperaturach
  • stali wysokostopowych nierdzewnych i żaroodpornych
  • aluminium
  • żeliwa

Do prac spawalniczych używamy nowej generacji inwertorowe źródła prądu. ( np.: FRONIUS) Stosujemy materiały spawalnicze renomowanych firm. (Bóhler, Thyssen, Lincoln, Oerlikon, Esab, Castolin Eutectic)

Przykłady prac wykonanych