element

Oferta / Energia odnawialna /

Projekty geologiczne

Projekty geologiczne

Wykonujemy pełną dokumentację geologiczną zgodnie z „Prawem geologicznym i górniczym” niezbędną do wykonania odwiertów geotermalnych tj.:

  • projekt robót geologicznych

Projekt prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu w wydziale ochrony środowiska starostwa powiatowego lub urzędu miasta

Po zakończeniu robót wiertniczych sporządzimy powykonawczą dokumentację geologiczną, którą należy złożyć we właściwym urzędzie administracji publicznej.

 

Przykłady prac wykonanych