element

Oferta / Serwis urządzeń cieplno–mechanicznych /

Remonty kotłów

Remonty kotłów

Wykonujemy kompleksowo remonty i modernizacje kotłów nisko i wysokoprężnych, oraz urządzeń towarzyszących zainstalowanych w kotłowni i przygotować je do bezawaryjnej pracy w sezonie grzewczym.

Kompleksowy remont obejmuje:

  • Elementy ciśnieniowe kotła ( walczak, ekrany, przegrzewacze wody i pary, komory, stacje redukcyjno-schładzające, rurociągi technologiczne wraz z podporami)
  • Armatura ( zawory, zasuwy, zawory bezpieczeństwa, klapy, wodowskazy )
  • Zbiorniki ciśnieniowe i odgazowywacze
  • Wentylatory, dmuchawy, sprężarki
  • Stacje uzdatniania wody
  • Układy nawęglania ( podajniki taśmowe, ślimakowe, zsypy, młyny węglowe, przewody mieszanki pyłopowietrznej, palniki )
  • Układy odżużlania ( leje żużlowe, odżużlacze, kruszarki)
  • Układy odpylania ( cyklony, elektrofiltry, kanały spalin i powietrza )
  • Osprzęt ( włazy, klapy, podesty ). Obmurze i izolacja. Na zlecenie jesteśmy w stanie opracować technologię naprawy części ciśnieniowej kotła.
Przykłady prac wykonanych