element

Oferta / Energia odnawialna /

Systemy wizualizacji BMS

Systemy wizualizacji BMS

System zarządzania budynkiem

System BMS to zintegrowany system do zarządzania budynkami, który umożliwia współpracę wielu różnych instalacji np. instalacji grzewczej, instalacji wentylacyjnej, instalacji cwu, oświetlenia. Taki system BMS daje mnóstwo realnych korzyści dla inwestora, ale również dla użytkowników obiektów. Dzięki systemowi BMS możemy z poziomu laptopa, smartfona zarządzać cała instalacją, włączać lub wyłączać poszczególne urządzenia, sprawdzać temperatury, stany awaryjne, itp. Ważną cechą systemu BMS jest optymalizacja wykorzystania energii zużywanej na pracę urządzeń wentylacyjnych, grzewczych co w efekcie powoduje znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. System BMS daje możliwość monitorowania, przetwarzania i analizy danych, a tym samym możliwość na uzyskanie znaczących oszczędności.

Przykłady prac wykonanych