element

Dotacja na kapitał obrotowy Covid 19

22/01/2021

Firma FERROX Sp. z o.o. informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Cel projektu: dofinansowanie do kapitału obrotowego w związku z trudną sytuacją ekonomiczną w związku z pandemią COVID-19.
Przyznana kwota: 191 255,34 zł,
Wartość projektu: 191 255,34 zł

Dotacja na kapitał obrotowy Covid 19