element

Oferta / Warsztat mechaniczny /

Prefabrykacja

Prefabrykacja

Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów ciśnieniowych oraz gięcia rur kotłowych.

Giętarka będąca na wyposażeniu zakładu pozwala wykonać kolana z rur do O 108 mm. Wykonane przez nas kolana, wężownice, odgięcia i inne elementy ciśnieniowe sprawdzane są przez kontrolę jakości zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie elementy ciśnieniowe wykonywane przez naszą firmę posiadają odpowiednie badania oraz dokumentację niezbędną do ich odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przykłady prac wykonanych
Nasze możliwości techniczne
Nazwa
Charakterystyka