element

Zakończenie projektu

18/11/2014

Z dniem 07.11.2014 r. Urząd Marszałkowski potwierdził zakończenie projektu  pn. „Inwestycje w innowacyjne systemy eksploatacji źródeł energii odnawialnej szansą na wzrost konkurencyjności firmy Ferrox oraz rozwój województwa” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa została zakupiona nowoczesna wiertnica oraz urządzenia wspierające wykonywanie prac wiertniczych: podnośnik nożycowy, wysięgnik przegubowy, mini koparka. Poprzez realizacje projektu powstały nowe miejsca pracy